Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka. Omogočajo razumevanje različnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih doživlja otrok. Le izjemoma se dogaja, da otrok v celoti razvije svoje zmožnosti, ne da bi mu pri tem pomagali tako starši kot učitelji.
Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in na neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in ob zaključku šolskega leta. Na govorilnih urah naj bodo občasno prisotni tudi učenci, saj se o težavah in problemih, pa tudi o uspehih, lažje pogovorimo skupaj. Tako bomo tudi lažje reševali probleme, povezane z učenjem in disciplino. Obenem so govorilne ure priložnosti za izrekanje pohval in spodbud s strani razrednikov in tudi drugih učiteljev.
Govorilne ure so praviloma vsak predzadnji četrtek v mesecu. Če pride do spremembe, starše obvestimo preko učencev vsaj en teden prej.

starsi1

Starši lahko pomagajo otroku tako, da:

  • redno sodelujejo z razrednikom svojega otroka;
  • spremljajo otrokovo šolsko delo, poskrbijo, da bo redno opravljal domače naloge in imel urejene šolske potrebščine;
  • mu pomagajo razvijati delovne navade in razporediti čas za učenje in zabavo;
  • poskrbijo, da bo otrok prihajal v šolo spočit in naspan;
  • ga spodbujajo k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa;
  • bodo razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah.

Veliko bogastvo v vsaki družini je medsebojno zaupanje in medsebojno spoštovanje otrok in staršev.

(Visited 67 times, 1 visits today)