Govorilne ure so mesečne v popoldanskem času (predzadnji četrtek v mesecu – skupne govorilne ure celotnega učiteljskega zbora od 17.00 do najkasneje 19.00 ure). Starši se lahko s posameznimi učitelji tudi telefonsko dogovorijo za kakšen drug termin v dopoldanskem času, če jim določeni termini ne odgovarjajo.

Naša želja je, da starši čim bolj redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, saj lahko le na tak način spremljajo otrokovo stanje v šoli. V času popoldanskih govorilnih ur, tj. vsak tretji četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00 ure, se lahko starši oglasijo tudi pri ravnateljici in pedagogu. Staršem priporočamo, naj bo na govorilnih urah prisoten tudi njihov otrok. Datumi govorilnih ur se lahko tudi spremenijo, če so za to opravičljivi razlogi.

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.