bralna
Knjige so ključ do zaklada modrosti:

knjige so vrata v deželo užitkov;

knjige so steze, ki vodijo navzgor;

knjige so naše prijateljice.

Pridite, berimo!

( E. Paulson)

ZAČETEK BRANJA: 17. september – dan zlatih knjig

ZAKLJUČEK: 2. april- mednarodni dan knjig za otroke

Branje za bralno značko zaključimo v aprilu  s kulturno prireditvijo in podelitvijo priznanj.

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si še več: da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.

OPOZORILO: Knjige, ki so obvezne za DOMAČE BRANJE ne pripovedujemo pri BRALNI ZNAČKI.

1. – 2. razred:

Preberi 3 knjige (pravljice, zgodbe) in 2 pesmici. Knjige lahko izbereš po svoji izbiri in nato knjigo prineseš k Bralni znački. Predvsem segaj po sodobni poeziji in leposlovju, ki je na razpolago v šolski knjižnici. Beremo do 2. aprila 2023.

Mentorica za 1. in 2. razred: Marija Zorko

3. –  6. razred:

Preberi 4 knjige in 2 pesmici. Knjige lahko izbereš po svoji izbiri (za svojo starostno stopnjo) in nato knjigo prineseš k Bralni znački. Predvsem segaj po sodobni poeziji in leposlovju, ki je na razpolago v šolski knjižnici. Beremo do 2. aprila 2023.

Mentorica za 3. razred: Marija Zorko

Mentorica od 4. – 6. razreda: knjižničarka Monika Dobrijevič

7. – 9. razred:

Preberi 5 knjig in 2 pesmici. Knjige lahko izbereš po svoji izbiri (za svojo starostno stopnjo) in nato knjigo prineseš k Bralni znački. Predvsem segaj po sodobni poeziji in leposlovju, ki je na razpolago v šolski knjižnici. Beremo do 2. aprila 2023.

            Mentorica od 7. – 9. razreda: knjižničarka Monika Dobrijevič

NOVOST bralne značke je, da imajo učenci prost izbor knjig za branje. Učenci lahko berejo čim več čim bolj raznolikih knjig.

Naloge bralne značke:

 • podpirati temeljne cilje pouka materinščine z razvijanjem zavestnega, ustvarjalnega branja, bralne tehnike in spretnosti,
 • razvijati bralno kulturo učencev in učenk ter promovirati knjige,
 • približati učencem in učenkam dobre knjige na način, da bodo vzljubili njih branje,
 • razvijati kreativne sposobnosti učenk/učencev, torej bralk in bralce,
 • spoznavati književnike in njihova dela na neformalen način in spodbujati kritično sprejemanje in vrednotenje literarnih besedil.

Cilji bralne značke:

 • razvijanje bralne sposobnosti,
 • razvijanje bralne kulture in
 •  pridobivanje književnega znanja.

RASTEM S KNJIGO – 7. razred

Za šolsko leto 2022/2023 je izbrana knjiga: Boštjan Gorenc, Jaka Vukotič (ilustracije) s pomočjo Kozma Ahačiča: Reformatorji v stripu ali kako smo Slovenci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo)

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
 • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
 • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
 • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
(Visited 74 times, 1 visits today)