Naša šola se je v šolskem letu 2010/11 aktivno vključila v projekt KVIZ – SAMOEVALVACIJA, ki ga vodi in koordinira Šola za ravnatelje. Glavni namen projekta je postopno uvajanje sistema, ki bo pripeljal do celovite, usmerjene in trajnostne samoevalvacije v šolah in vrtcih ter zunanje evalvacije.

Temeljni cilji projekta:

  • zasnovati, razviti in poskusno uvesti sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji na triinštiridesetih pilotnih šolah in vrtcih;
  • proučiti in podati predlog o potrebnih pravnih, formalnih, institucionalnih in finančnih podlagah, ki bi omogočile uspešno uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji;
  • opredeliti proces uvajanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in podati predlog uvedbe sistema na nacionalni ravni;
  • opredeliti kazalnike kakovosti na nacionalni ravni in na ravni šol in vrtcev;
  • razviti sistem zunanjih evalvacij;
  • razviti sistem samoevalvacije;
  • oblikovati predlog vzpostavitve mehanizmov oz. teles za zagotavljanje kakovostnega in trajnega delovanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Tim za samoevalvacijo je sestavljen: Marija Zorko, Kristjan Pertoci, Andrej Lainšček, Suzana Deutsch

(Visited 57 times, 1 visits today)