Namen projekta je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za kompetenco učenje učenja. Udeleženci se bodo s sodobnimi metodami usposabljali za spodbujanje aktivnega samostojnega učenja učencev.


Temeljni cilji projekta:

  • oblikovanje, izvedba in evalvacija programa profesionalnega usposabljanja vodstvenih in strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov za kompetenco učenje učenja;
  • oblikovanje izhodišč in konceptov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ za kompetenco učenje učenja;
  • ozavestiti vodstvene in druge strokovne delavce v VIZ o njihovi vlogi pri načrtovanju in razvoju profesionalnosti in razvoja strategij ter kompetenc vseživljenjskega učenja;
  • ozavestiti strokovne delavce VIZ o njihovi odgovornosti za lasten strokovni razvoj in strokovni razvoj organizacije.

Koordinatorica projekta je: Suzana Deutsch

Projekt se je v šolskemletu 2013/14 zaključil. Učitelji pri pouku uporabljajo strategije, ki so se jih naučili.

(Visited 46 times, 1 visits today)