UNESCO glasniki so posamezniki, ki širijo glas o Unescu po državi. To so mladi, stari do 23 let. So aktivni pri nalogah in projektih, raziskovalnih nalogah, različnih programih in taborih ASP mreže in Unesca ter širijo cilje preko različnih medijev. Unesco glasnik naše šole je od leta 2012 Leon Deutsch. Več o njegovih aktivnostih v okviru mreže in njegovih pogledih na vodilne Unesco teme lahko najdete na tej povezavi.

(Visited 37 times, 1 visits today)