Osnovni cilj ki ga zasledujemo v toku projekta „e-šolstvo“ je nadaljevanje in pospešitev procesa informatizacije naše šole v odvisnosti od našega trenutnega stanja na :

a. vodstvenem področju

b. didaktičnem področju in

c. tehničnem, področju.

Gre za svetovanje, didaktično podporo in tehnično pomoč vzgojno – izobraževalnim zavodom (vrtci, osnovne in srednje šole, poklicne in strokovne šole, višje šole, šole in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole).

V toku projekta nam ZRSŠ s svetovalci zagotavlja individualiziran pristop na nivoju naše šole z jasno skupno strategijo na nivoju celotne Slovenije.

(Visited 31 times, 1 visits today)