Naša šola je že od leta 2001 članica UNESCO ASP net mreže šol, na kar smo zelo ponosni. V to mrežo smo povezane šole, ki uresničujemo cilje, kot so: spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč.
Oblikovala se je potreba po krepitvi spremenjenega gledanja na svet in sebe v njem. To je svet soodvisnosti človeka in narave ter ljudi med seboj.

Sledimo idealu enega izmed mnogih ciljev Unesca: razvijati svoje korenine in krila. To pomeni spoznavati lastno preteklost, izvor in na tem temelju širiti obzorje znanja in poznavanja drugih kultur ter povezovanja le-teh. Še posebej smo zavezani »štirim stebrom« izobraževanja:

  1. Učiti se, da bi vedeli.
  2. Učiti se delati.
  3. Učiti se živeti skupaj.
  4. Učiti se biti.

Cilji in načela vseživljenjskega izobraževanja, temelječi na “štirih stebrih”, so temelj vrednot in pedagoškega delovanja vseh ASP net šol. Prispevajo k kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi. Vse to pa naj bi krepilo mir in mednarodno razumevanje.

V šolskem letu 2012 je programski svet ASP OŠ Fokovci podelil certifikat MEDNARODNE UNESCO ŠOLE v mreži Unesco šol Slovenije, kar je najvišji naziv, ki ga posamezna Unesco šola lahko doseže in velja za obdobje treh let, ko se status ponovno preverja. Pridobljeni naziv je potrditev kakovostnega dela učencev naše šole, njihovih staršev in delavcev šole, ki pri izvedbi Unesco projektov delujemo družno.

S svojimi idejami in aktivnostmi izobražujemo učence za kakovostno življenje. Posebno skrb posvečamo kultiviranju lastne osebnosti, skrbi za dobre medsebojne odnose, strpnosti, sprejemanju drugačnosti, mirovniški vzgoji ter ohranjanju okolja ter naravne in kulturne dediščine. Učencem nudimo sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih ASPnet projektih Unesco šol. Enega izmed njih »Naj Unesco razred« zelo uspešno vodi tudi naša šola.

Od 6. 11. 2012 Unesco ideje zavzeto širi tudi naš Unesco glasnik Leon Deutsch.

Koordinatorica UNESCO šole na naši šoli je: Sonja Tot.

(Visited 34 times, 1 visits today)