September je, kot vsako leto, mesec, ko se začne šola in ko imamo kar nekaj dogodkov na naši šoli. Z 8. septembrom se začne Nacionalni mesec skupnega branja, ki je letos posvečen predvsem promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru,  branju strokovne in stvarne literature in medgeneracijskemu branju. V ta namen se vsako jutro pred poukom zberemo v šolski knjižnici, kjer starejši učenci in učenke berejo mlajšim učencem in prebirajo strokovno literaturo. Branje jim je tako všeč, da včasih nadaljujejo z branjem še zunaj med rekreacijskim odmorom.

26. septembra pa obeležujemo Evropski dan jezikov. Zato smo se na pobudo učencev odločili, da bomo zbirali NAJ MLADINSKO BESEDO. Po podanih predlogih je v ožji izbor prišlo 10 besed: FR, CHILL, CRINGE, NPC, ŠTO PIJTO, RIZZ, MRŠ, IMAGINE, AYOOO, SMASH. Top 3 besede so postale: FR (for real – zares), RIZZ (sposobnost flirtanja oz. biti verbalno šarmanten), SMASH (ali bi z nekom nekaj začel). Po zadnjem glasovanju je tako RIZZ postala NAJ MLADINSKA BESEDA. Izbor bomo ponovili še ob koncu šolskega leta. Zadnja leta se opaža predvsem porast uporabe anglicizmov med mladimi.

Poleg tega smo pri pouku nemščine nadaljevali z besedami, ki so jih tvorili mladi v nemško govorečih deželah. Učenci in učenke so besede slikovno upodobili na zabaven način.

(Visited 37 times, 1 visits today)