• 3. 5. – 15. 6. 2023 za učence 9. razreda
  • 3. 5. – 24. 6. 2023 za učence od 1. do 8. razreda

32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja:

  • Pisni in ustni izpit: matematika, slovenščina, tuji jezik (pisni od 45 do 60 minut, ustni do 30 minut).
  • Ustni izpit: geografija, DKE, zgodovina, likovna umetnost, naravoslovje, biologija, tehnika in tehnologija, glasbena umetnost – do 30 minut.

30. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja: Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov, oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se na izpit prijavi pisno. Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.

Spodaj so okvirni roki predmetov, ura in datum se lahko še spremenita, na kar boste pravočasno obveščeni. Določen predmet se za vse razrede opravlja isti dan.

DatumPredmetKomisija

10. 5. 2023 -sreda ob 13.30
SLJ-pisno

pisno
SLJ 5
SLJ 6
SLJ 8
SLJ 9

Suzana Panker
Bernarda Sukič Škrilec
Marija Zorko

12. 5. 2023 – petek ob 13.00
MAT-pisno

pisno
MAT 5
MAT 6
MAT 8
MAT 9

Simon Hozjan
Bernarda Sukič Škrilec
Klementina Kerčmar

15. 5. 2023 – ponedeljek ob 13.30
SLJ-ustno

ustno
SLJ 5
SLJ 6
SLJ 8
SLJ 9

Suzana Panker
Bernarda Sukič Škrilec
Marija Zorko

16. 5. 2023 – torek ob 13.30
BIO

BIO 8
BIO 9

Sonja Tot
Kristjan Pertoci
Suzana Deutsch

17. 5. 2023 – sreda ob 14.00
TJA, TJN-pisno

pisno
TJA 5
TJA 6
TJA 8
TJA 9
TJN 6
TJN 8

Denis Žoldoš
Monika Dobrijevič
Metka Kološa

19. 5. 2022 – petek  ob 13.00
MAT-ustno

ustno
MAT 5
MAT 6
MAT 8
MAT 9

Simon Hozjan
Bernarda Sukič Škrilec
Klementina Kerčmar

22. 5. 2023 – ponedeljek ob 13.30
TJA, TJN-ustno

ustno
TJA 5
TJA 6
TJA 8
TJA 9
TJN 6
TJN 8

Denis Žoldoš
Monika Dobrijevič
Metka Kološa

31. 5. 2022 sreda ob 14.00
LUM

LUM 8
LUM 9

Petra Bajić
Suzana Panker
Marija Zorko

31. 5. 2023 – sreda ob 13.00
ZGO

ZGO 8
ZGO 9

Suzana Deutsch
Kristjan Pertoci
Sonja Tot

26. 5. 2023 – petek ob 10.30
TIT

TIT 8

Slavko Car
Luka Ivanič
Mojca Györek

29. 5. 2023 – ponedeljek ob 13.00
GEO

GEO 8
GEO 9

Kristjan Pertoci
Sonja Tot
Suzana Deutsch

5. 6. 2023 – četrtek ob 13.00
DKE

DKE 8

Kristjan Pertoci
Suzana Panker
Monika Dobrijevič

5. 6. 2023 – četrtek ob 13.00
ŠPO

ŠPO 8
ŠPO 9
Luka Ivanič
Andrej Lainšček
Metka Kološa
(Visited 24 times, 1 visits today)