Spoštovani starši!

Kot veste, je ministrstvo z okrožnico številka  6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, tudi odločilo, da otrokom iz socialno šibkih družin pripada en topel obrok dnevno.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.

Prosim vas, da mi še danes do 12.00 sporočite, ali boste v naslednjem tednu potrebovali topel obrok za vašega otroka, ali ne. Sporočite mi lahko na telefonsko številko 041 798 722, ali na elektronsko pošto, ali preko eAsistenta. 

Vaše sporočilo rabim zaradi naročila živil in organizacije dela v kuhinji. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vam želim lep dan. 

Suzana Deutsch, ravnateljica

(Visited 4 times, 1 visits today)