Spoštovani starši in učenci,

obveščamo vas, da so od 21. 5. do 28. 5. 2020 odprte elektronske prijave preko sistema eAsistent za obvezne izbirne predmete v III. triadi in neobvezne izbirne predmete v II. triadi za novo šolsko leto 2020/2021.

Starše naprošamo, da skupaj z učenci izpolnite prijavnice v eAsistentu.

Navodila za OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE:

Vsak učenec III. triade ima 2 uri izbirnih predmetov tedensko. Ponudbo izbirnih predmetov po razredih si lahko ogledate na tej povezavi. Postopek izbire obveznih predmetov lahko najdete v navodilih za starše – prijava na izbirne predmete.

V kolikor se odločite, da bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu imel namesto 2 ur tedensko povečano število ur, to je 3 ure tedensko obveznih izbirnih predmetov, morate izpolniti obrazec Soglasje staršev za 3 ure izbirnih predmetov.

V kolikor se odločite, da bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu imel namesto 2 ur tedensko zmanjšano število ur zaradi uveljavljanja obiskovanja glasbene šole, morate izpolniti obrazec Vloga za oprostitev pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo in najpozneje do 4. 9. 2020 potrdilo o vpisu v glasbeno šolo (v pisni obliki v tajništvo šole ali preko elektronske pošte ravnateljici Suzani Deutsch).

Izpolnjeno in podpisano soglasje ali vlogo pošljite do 28. 5. 2020 v elektronski obliki ravnateljici Suzani Deutsch na elektronski naslov ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si ali preko eAsistenta.

Navodila za NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE:

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo znotraj razširjenega programa. Izvajajo se lahko 1 uro tedensko oziroma 2 uri tedensko, če izberejo tuji jezik. Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov. Postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov lahko najdete v navodilih za starše – prijava na izbirne predmete.

V primeru težav se lahko obrnete na ravnateljico šole Suzano Deutsch na njen elektronski naslov ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si ali preko eAsistenta ali na telefonsko številko: 041 798 722.

Obrnete se lahko tudi na pedagoga Andreja Lainščka na elektronski naslov andrej.lainscek@siol.net ali preko eAsistenta ali na telefonsko številko: 041 963 752.

(Visited 5 times, 1 visits today)