Spoštovani starši in učenci!                              
Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 11.000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 7. junija 2019.
Hvala za vašo solidarnost!
Podrobnosti: http://www.karitas.si/pokloni-zvezek

Suzana Deutsch

(Visited 5 times, 1 visits today)