Naša šola se je v šolskem letu 2008/2009 pridružila slovenski in evropski mreži Zdravih šol.
Temeljna načela za šole, ki promovirajo zdravje, so nastala maja 1997 v grškem mestu Thessaloniki in so naslednja:
– demokracija,
– pravičnost, enake možnosti, vključenost vseh,
– priložnosti za sodelovanje,
– varno, spodbudno, podporno šolsko okolje,
– izobraževanje učiteljev s področja promocije zdravja,
– vključevanje skupnosti (starši, šola, lokalna skupnost…).

Cilji Evropske mreže Zdravih šol:
– Podpirali bomo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju na šoli.
– Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
– Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
– Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne ponudbe.
– Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
– Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
– Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo z namenom, pripraviti skladen učni načrt vzgoje za zdravje.
– Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
– Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
– Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
– Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
– Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

V okviru tega projekta na naši šoli sledimo naslednjim ciljem:
– razvijati zavest o pomenu zdrave prehrane in ustne higiene,
– spodbujati ustrezen odnos do okolja,
– razvijati občutek za ekološko ozaveščenost,
– dvigniti samopodobo,
– spodbuditi preživljanje prostega časa s športnimi aktivnostmi,
– ozavestiti glede zaščite pred sončnimi žarki in drugim sevanjem.

V šolskem letu 2017/2018 bo rdeča nit delovanje slovenske mreže Zdravih šol DUŠEVNO ZDRAVJE, PREHRANA IN GIBANJE. Tej tematiki bomo v okviru projekta namenili veliko pozornosti.

Koordinatorica ZDRAVE ŠOLE na naši šoli je: Karin Cigler Maček

(Visited 35 times, 1 visits today)