Knjige so ključ do zaklada modrosti: knjige so vrata v deželo užitkov; knjige so steze, ki vodijo navzgor; knjige so naše prijateljice. Pridite, berimo! ( E. Paulson)

Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce. Učencem in učiteljem je na voljo 8.000 enot knjižničnega gradiva in okoli 20 naslovov časopisov in revij.

Cilji šolske knjižnice:

  • šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela,
  • namenjena je vzgojno-izobraževanemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole,
  • s svojim gradivom in programom dela se enakovredno vključuje v učno-vzgojni proces,
  • povezuje knjižnično- informacijski sistem z enotno strokovno obdelavo knjižničnega gradiva.
knjiznica1

Naloge šolske knjižnice:

  • oskrbovati učence in učitelje s knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih dejavnosti šole,
  • vzgajati in oblikovati učenca v bralca na vseh stopnjah njihovega razvoja,
  • vzgajati učenca v uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in knjižnih pomagal, v povezavi z učitelji in strokovnimi sodelavci spremljati in ovrednotiti učenca v fazah njegovega vzgojno-izobraževalnega dela.

Urnik izposoje:

od – doponedeljektoreksredačetrtekpetek
730 – 800 

1. / 2. in 6.

3. in 7.

4. in 8.

5. in 9.

Učenci si izbirajo poljubno gradivo, berejo za domače branje in bralno značko, obenem pa štirikrat letno pridejo v knjižnico tudi v okviru pouka. Ure knjižnično-informacijskih znanj izvajamo po dogovoru z učitelji razredne stopnje in s predmetnimi učitelji.

Učenci si lahko izposojajo gradivo v času, ko je knjižnica odprta. Urnik dela knjižnice je obešen na vratih knjižnice in v vsaki učilnici ter v jedilnici.

Strokovna delavka v knjižnici je Monika Dobrijevič.

(Visited 75 times, 1 visits today)