KNJIŽNIČNI RED je del šolskega reda!

ČLANSTVO:

  • ČLANI ŠOLSKE KNJIŽNICE SO VSI UČENCI IN VSI ZAPOSLENI (STROKOVNI IN TEHNIČNI DELAVCI ŠOLE)

IZKAZNICA:

  • ČLANI NE POTREBUJEJO ČLANSKE IZKAZNICE

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA:

  • IZPOSOJA NA DOM: LEPOSLOVJE IN STROKOVNA LITERATURA (PO DOGOVORU S KNJIŽNIČARKO)
  • PREZENČNA IZPOSOJA (UPORABA V KNJIŽNICI – ČITALNICI): PRIROČNIKI, SERIJSKE PUBLIKACIJE, NEKNJIŽNO GRADIVO, SLOVARJI, ENCIKLOPEDIJE
  • IZPOSOJEVALNI ROK: 14 DNI
  • PODALJŠANJE ROKA : 7 DNI

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA:

  • NE TRGAM IN NE UNIČUJEM KNJIG
  • IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO KNJIGO MORAM ZAMENJATI Z NOVO OZ. PLAČATI STROŠKE NABAVE

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE:

KAR SMEM! KAR NE SMEM!

 Izposodim si knjige za branje

Berem knjige in revije

Pišem referate

Se učim in delam domačo nalogo

Rešujem knjižne uganke

Bogatim svoj besedni zaklad

Pomagam mlajšim učencem

Uporabljam računalnik

Se tiho pogovarjam s prijatelji

 V knjižnico ne prinašam hrane in pijače

Tukaj ne vpijem – se tiho pogovarjam

Tukaj se ne lovim, in ne skrivam

Ne trgam in ne uničujem knjig, plakatov in drugega inventarja

Ne uporabljam mobilnega telefona

Tukaj se ne pretepam

(Visited 42 times, 1 visits today)