Izbirni predmeti

V šolskem letu 2022/2023 učenci zadnjega triletja obiskujejo 6 različnih obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v kombiniranih učnih skupinah. Poleg rednih izbirnih predmetov se izvajata še dva neobvezna izbirna predmeta v sklopu razširjenega programa za učence od 4. do 6. razreda.

Izbirni predmet
DALJNOGLEDI IN PLANETI
ŠPORT ZA ZDRAVJE
KEMIJA V ŽIVLJENJU
LIKOVNO SNOVANJE
ČEBELARSTVO
POSKUSI V KEMIJI
 
Dejavnosti razširjenega programa
ANGLEŠČINA
TEHNIKA
ŠPORT