OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI

FOKOVCI 32
9208 FOKOVCI

Ravnateljica:

Suzana Deutsch

(02) 544 90 20

ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Tajnica šole:

Hermina Hernah

(02) 544 90 22

tajnistvo.osmsfo@guest.arnes.si

Pedagog:

Andrej Lainšček

(02) 544 90 25

andrej.lainscek@guest.arnes.si

Zbornica:

strokovni delavci

(02) 544 90 24

osmsfo1s@guest.arnes.si

Kabinet razredne stopnje

strokovni delavci

(02) 544 90 26

n-st.osmsfo@guest.arnes.si

Kuhinja:

kuhar/kuharica

(02) 544 90 23

Hišnik:

Darko Kržanko

(02) 544 90 20

Številka transakcijskega računa: 01278 – 6030670558
Številka transakcijskega računa šolskega sklada:
01278 – 6030670558,
sklic: 00-2009140

Davčna številka: 79277802
Matična številka:
5085624000

(Visited 67 times, 1 visits today)