Roki za izvedbo ocenjevanja znanja učencev, ki se šolajo na domu:

  • 3. 5. – 15. 6. 2022 za učence 9. razreda
  • 3. 5. – 24. 6. 2022 za učence od 1. do 8. razreda

32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja:

  • Pisni in ustni izpit: matematika, slovenščina, tuji jezik (pisni od 45 do 60 minut, ustni do 30 minut)
  • Ustni izpit: geografija, DKE, zgodovina, likovna umetnost, naravoslovje, biologija, tehnika in tehnologija, glasbena umetnost – do 30 minut

30. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja:

  • Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov, oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se na izpit prijavi pisno. Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.

Spodaj so okvirni roki predmetov, ura in datum se lahko še spremenita, na kar boste pravočasno obveščeni. Določen predmet se za vse razrede opravlja isti dan.

Pisni izpiti:

Datum:Predmet:
11. 5. 2022; ob 13:00SLJ 4, SLJ 5, SLJ 7, SLJ 8, SLJ 9
23. 5. 2022; ob 13:00 MAT 4, MAT 5, MAT 7, MAT 8, MAT 9
1. 6. 2022; ob 14:00TJN 5, TJN 7
1. 6. 2022; ob 14:00 TJA 4, TJA 5, TJA 7, TJA 8, TJA 9

Ustni izpiti:

Datum:Predmet:
12. 5. 2022; ob 13:30GEO 7, GEO 8, GEO 9
16. 5. 2022; ob 13:00 SLJ 4, SLJ 5, SLJ 7, SLJ 8, SLJ 9
19. 5. 2022; ob 13:00 BIO 8, BIO 9
20. 5. 2022; ob 12:00 in ob 10:00 TIT 7 (ob 12:00), GUM 9 (ob 10:00)
24. 5. 2022; ob 14:00 LUM 7, LUM 8, LUM 9
26. 5. 2022; ob 13:30MAT 4, MAT 5, MAT 7, MAT 8, MAT 9
30. 5. 2022; ob 14:00 ZGO 7, ZGO 8, ZGO 9
3. 6. 2022; ob 13:00ŠPO 7, ŠPO 8, ŠPO 9
6. 6. 2022; ob 13:00TJN 5, TJN 7
6. 6. 2022; ob 13:00TJA 4, TJA 5, TJA 7, TJA 8, TJA 9
9. 6. 2022; ob 13:00DKE 7, DKE 8