CŠOD 8. in 9. razred

Ustni izpit iz tehnike in tehnologije za učence 7. razreda, ki se šolajo na domu.

Ustni izpit iz glasbene umetnosti za učence 9. razreda, ki se šolajo na domu.