155 let naša zgradba z več kot štirimi stenami kljubuje času in iz leta v leto vztrajno, nepopustljivo in predano ustvarja prihodnost z generacijami, ki soustvarjajo vzgojno- izobraževalni proces. 155 let, 155 generacij, 155 posebnosti in še veliko več, je zaznamovalo Osnovno šolo Fokovci. Osnovna šola Fokovci je  podeželska šola, ki je bila vedno močno vpeta v življenje domačega kraja. Lokalno prebivalstvo je delovanje šole vedno podpiralo. V zadnjih letih smo bili priča velikim družbenim, socialnim, političnim in tehnološkim spremembam.  

Skozi leta delovanja naše šole se pretaka veliko prelomnih zgodovinskih dogodkov, ki jih lahko prebiramo v različnih pisnih virih in slišimo od udeležencev učnega procesa. Ustanovitev šole sega v obdobje Avstro-Ogrske monarhije, nato se po prvi svetovni vojni znajde v Kraljevini SHS, v času druge svetovne vojne postane madžarska šola. Po drugi svetovni vojni pripada SFRJ, potem iz enojezične nastane dvojezična šola in kot taka deluje do leta 1980, ko spet postane enojezična. Doživi osamosvojitev Slovenije in zaživi v novi državi, pozneje v novi občini.  V času vseh velikih sprememb se je izobraževalni sistem ves čas prilagajal in posodabljal v skladu s potrebami družbe. Šola je ves čas izvajala svoje osnovno poslanstvo; vzgojo in izobraževanje. Vsako obdobje je bilo zahtevno, saj je prinašalo drugačne izzive. Šola je bila izzivom ves čas kos, saj so vsi zaposleni na šoli svoje delo opravljali odgovorno. 

Ob tem visokem jubileju se iskreno zahvaljujemo vsem, ki naše delo podpirajo in nam ves čas tudi stojijo ob strani. To so:  Občina Moravske Toplice, kot ustanoviteljica; ZRSŠ z OE Murska Sobota; Šola za ravnatelje, zavodi in gospodarski subjekti v širši okolici in predvsem starši, ki nam z vso predanostjo tudi pomagajo, da mlade nadobudneže pripravimo za vstop v svet odraslih.  

Vse najboljše, Osnovna šola Fokovci, in še veliko uspešnih šolskih let! 

Suzana Deutsch, prof.  

                                                                                                                      Ravnateljica OŠ Fokovci 

(Visited 181 times, 1 visits today)