Spoštovani starši učencev od 1. do 5. razreda,
v skladu z današnjimi popoldanskimi navodili vam sporočam, da šola mora organizirati nujno varstvo otrok od 1. do 5. razreda za tiste, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo,  v dogovoru s Civilno zaščito in občino. 
“Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19.3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19.3.2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.”

Na osnovi zgornjih navodil tako vse starše, ki so zaposleni v poklicih, kjer so dolžni opravljati svoje delo in ne morejo zagotoviti varstva otrok, prosim, da mi sporočijo to do nedelje, 15. 3. 2020 do 16.00 ure.

Moja telefonska številka 041 798 722. 

V skladu z navodili bomo skupaj z občino in CZ poskrbeli za otroke, ki pa morajo biti ob prihodu v nujno varstvo, zdravi. 

Hvala za sodelovanje.

Suzana Deutsch

(Visited 7 times, 1 visits today)