Spoštovani straši, dragi učenci!

Šolsko leto se bliža h koncu, mi pa se že pripravljamo na začetek novega. Tudi v naslednjem šolskem letu bomo izvajali dejavnosti razširjenega programa, s čimer ste bili seznanjeni na zadnjem roditeljskem sestanku. Tabelo s ponudbo dejavnosti in kratkimi opisi le teh si lahko ogledate tukaj. Učenci so dobili domov vprašalnik, ki ga naj izpolnjenega  vrnejo v šolo do petka 31. 5. 2019.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

(Visited 3 times, 1 visits today)