Dragi učenci, spoštovani starši!
Z nestrpnostjo in veseljem že pričakujemo prvi šolski dan in začetek novega šolskega leta. Zato vas obveščam, da bomo pouk začeli kot običajno ob 8.00 uri. Odhod avtobusov  s postajališč zjutraj bo po naslednjem voznem redu:
a) Avtobusni promet Murska Sobota:  
Berkovci (Gasilski dom) – 7.00
Ivanjševci (Gasilski dom) – 7.02
Lončarovci – 7.05
Kančevci – 7.09
Ratkovci (Gasilski dom) – 7.10
Kančevci (Gauge) – 7.13
Ivanovci (Gasilski dom) – 7.17
Fokovci (šola) – 7.25
Prevoz iz smeri Vučja Gomila bo enak kot v preteklem šolskem letu

b) Prevoz Šinko

6:55 Suhi Vrh (igrišče)
6:57 Suhi Vrh (Prelič)
6:59 Suhi Vrh (gasilski dom)
7:02 Zg.Moravci (gasilski dom)
7:05 Zg.Moravci (Milena)
7:12 Andrejci (kapelica)
7:15 Andrejci (žaga)
7:17 Andrejci (transformator)
7:25 Selo (Martin, 2x Lara..)
Prvošolčke pa skupaj s starši pričakujemo ob 11.00 uri. 
Sporočamo vam še, da bo razvoz domov na prvi šolski dan iz šole ob 12.30. 
Veselimo se ponovnega snidenja z vami in vsem želimo uspešno novo šolsko leto, polno ustvarjalne energije in veliko raziskovalnega duha!
Suzana Deutsch

 

(Visited 6 times, 1 visits today)