PRIZNANJE OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 2017

Naša šola in učiteljica Monika Dobrijevič je ob Evropskem dnevu jezikov, ki je bil 26. septembra 2017, s strani Pedagoškega foruma za učitelje prejela priznanje za inovativne pristope pri poučevanju jezikov.

Pedagoški forum za učitelje ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 4. 9. do 4. 11. 2017. Tematski poudarek foruma je bil na inovativnih pristopih pri poučevanju jezikov. Pri odločanju za prvih deset najboljših v državi so bili upoštevani naslednji kriteriji: navezovanje dejavnosti na temo, prenosljivost dejavnosti na druge šole, dostopnost nastalega gradiva, število udeleženih učencev in učiteljev, število raznolikih jezikov ter jasnost in jedrnatost zapisa.

Izmed 22 prispevkov je bila naša šola (edina iz Prekmurja) izbrana med 10 najboljših s prispevkom JEZIK TIŠINE – ZNAKOVNI JEZIK. Ob evropskem dnevu jezikov smo namreč na šoli gostili člane Društva gluhih in naglušnih iz Murske Sobote in izvedli delavnico.

Učiteljici in vsem sodelujočim ob izvedbi projekta iskreno čestitam in želim še veliko takšnih uspehov!

Ob tej priložnosti je tudi podžupan občine Moravske Toplice, g. Dušan Grof, poslal na šolo čestitko, ki jo prilagam v celoti.

“Prosim te, da preneseš moje čestitke Moniki Dobrijevič, ki je v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih M. Sobota izvajala delavnice na temo Jezik tišine-znakovni jezik in prejela priznanje ob Evropskem dnevu jezikov 2017 v Sloveniji.
Moje čestitke in vso priznanje velja seveda vsem ostalim, tako učiteljem in učencem ter vodstvu šole, ki so kakorkoli prispevali k temu uspehu.
Še enkrat ste dokazali, da si zaslužite, da nadaljujete s svojim delom. Kot tolikokrat doslej, ste spet stopili med najboljše in zelo izvirne. To pa ni kar tako.
Še enkrat čestitam in želim še mnogo uspešnega dela ter zadovoljstva.

Dušan Grof, podžupan občine M. Toplice”

Vse prispevke v forumu ob evropskem dnevu jezikov iz leta 2017 si lahko ogledate na http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2017

Suzana Deutsch, ravnateljica