Spoštovani starši učencev 9. razreda!

Od 30. maja do 1. junija 2017 imate starši in učenci omogočen vpogled v  ovrednotene naloge nacionalnega preizkusa znanja. Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro (učenci so šifro dobili domov) in številko EMŠO. Aplikacija bo dostopna od 8. ure zjutraj na prvi dan do 20. ure zvečer na zadnji dan. Učenci bodo pri pouku pregledali ovrednotene preizkuse skupaj z učiteljem določenega predmeta. Starši pa imate tudi možnost, da pridete v šolo in skupaj z otrokom ter učiteljem pogledate preizkus ter analizirate rezultate. Na šoli bodo učitelji za vpogled dostopni v sredo 31. maja 2017 od 13.00 do 15.00 ure. V primeru, da boste prišli na šolo k določenemu učitelju, vas prosimo, da pokličete na šolo – 02 544 90 20, ali ravnateljico  – 041 798 722. Tako bo učitelj/učiteljica na šoli prisoten/prisotna in vas bo počakal/počakala. 

Hvala za sodelovanje!

Suzana Deutsch, ravnateljica