Dragi učenci, spoštovani starši!
Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska Karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjeni zvezek (ali zvezke) naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 9. junija 2017. 
Podrobnosti o akciji najdete na spletni strani: http://www.karitas.si/pokloni-zvezek 

 

Hvala za vašo solidarnost in pomoč!