Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo v četrtek, 15. 9. 2016, ob 17.00 uri 1. skupni roditeljski sestanek v jedilnici naše šole.

Dnevni red:

  1. Pregled dela šole v šolskem letu 2015/2016
  2. Načrt dela za šolsko leto 2016/2017
  3. Aktualne zadeve: Zdrav življenjski slog, prireditve, dodatne aktivnosti
  4. Pobude, predlogi in vprašanja staršev

Po skupnem roditeljskem sestanku sledijo oddelčni sestanki z razredniki.

S spoštovanjem,

Suzana Deutsch, ravnateljica