Spoštovani starši!

Sem Nina Hočevar, absolventka magistrskega študija socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na vas se obračam, s prošnjo za pomoč. Letos namreč zaključujem študij in pišem magistrsko delo z naslovom Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti.

Raziskujem kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in starši o učni (ne)uspešnosti, kateri dejavniki so po njihovem mnenju vplivali na ta njihova pojmovanja ter kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na učno (ne)uspešnost učencev/otrok.

Te podatke bom zbirala s spletnim anketnim vprašalnikom za starše učencev 3. do 9. razreda. Pri doseganju mojega cilja bi mi zelo pomagali, če bi izpolnili tale spletni vprašalnik.

Hvala za sodelovanje.