Ustni izpit iz domovinska in drža. kultura in etika. Za učence, ki se šolajo na domu. 8. razred.

Ustni izpit iz Športa za učence, ki se šolajo na domu. 8. in 9. razred.