NPZ iz fizike za učence 9. razreda. NPZ iz tujega jezika za učence 6. razreda.

Pisni del izpit iz slovenščine. Za učence, ki se šolajo na domu. 5., 6., 8. in 9. razred.