Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da pri ravnateljici, oziroma pri razrednikih lahko dvignete vloge (obrazce) za predloge za status športnika ali kulturnika. Pisne vloge z dokazili, na podlagi katerih je učenec upravičen do statusa, je potrebno oddati v šoli.

Suzana Deutsch